CÔNG TY TNHH ẮC QUY GS VIỆT NAM Số 18, Đường số 3, KCN Việt Nam - Singapore, P.Bình Hòa, Tp.Thuận An, Bình Dương
Hướng dẫn đăng nhập GSV Portal

1. Giới thiệu

GSV Portal là cổng thông tin nội bộ của Công ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam (GSV). Tại đây có các tiện ích cơ bản của GSV xây dựng dành cho công nhân viên (xem lương, đăng ký nghỉ phép, đặt phòng họp, đặt xe, trợ cấp...)

✅ Trang web được phát triển bởi IT GSV.

2. Cách truy cập

✅ Truy cập tại http://portal.gsbattery.vn- Chọn Tiếng Việt để vào trang đăng nhập- Bạn nhập mã số nhân viên(dãy ký tự trên thẻ nhân viên của bạn) và mật khẩu của bạn để đăng nhập.

3. Cách lấy mật khẩu đăng nhập

🔑 Nếu bạn là nhân viên mới:

- Nếu bạn có email riêng của công ty (vd nhanvien@gsbattery.vn) hãy bấm vào  Quên mật khẩu? sau đó nhập đầy đủ mã số nhân viên của bạn để yêu cầu lấy mật khẩu 👉  làm theo hướng dẫn.

- Nếu bạn không có email riêng, hãy liên hệ nhân sự để xin cấp mật khẩu (thông tin nhân sự bên dưới) hoặc bạn có thể lấy lại mật khẩu thông qua tài khoản Telgram.

4. Thông tin nhân sự

 👉 BD1 Ms. Duy An (0274 3756 360 -Bấm 106) 

 👉 BD2 Mr. Chinh (0274 3799 139 -Bấm 576)