Câu hỏi thường gặp

Hệ thống GSV Portal là gì?
GSV Portal là cổng thông tin nội bộ của Công ty TNHH Ắc Quy GS Việt Nam (GSV). Tại đây có các tiện ích cơ bản của GSV xây dựng dành cho công nhân viên (xem lương, đăng ký nghỉ phép, đặt phòng họp, đặt xe, trợ cấp...)
Tài khoản của tôi là gì?
Tài khoản của bạn là đầy đủ mã số công nhân viên trên thẻ (vd: BPD123456789)
Làm sao để có mật khẩu?
Nếu bạn có email riêng của công ty (vd nhanvien@gsbattery.vn) hãy bấm vào Quên mật khẩu? sau đó nhập đầy đủ mã số nhân viên của bạn để yêu cầu lấy mật khẩu 👉 làm theo hướng dẫn.
Nếu bạn không có email riêng, hãy liên hệ nhân sự để xin cấp mật khẩu hoặc bạn có thể lấy lại mật khẩu thông qua tài khoản Telegram.
Thông tin liên hệ của nhân sự?
BD1 Ms. Duy An (0274 3756 360 -Bấm 106)
BD2 Mr. Chinh (0274 3799 139 -Bấm 576)
2852024